โรงพยาบาลทีอาร์พีเอชTRPH

Call Center : 075 218 988

ผู้ประกันตน สามารถเปลี่ยนสถานพยาบาล เป็นโรงพยาบาลทีอาร์พีเอช จังหวัดตรัง ประจำปี 2565 ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม สามารถเปลี่ยนสถานพยาบาล
เป็นโรงพยาบาลทีอาร์พีเอช จังหวัดตรัง ประจำปี 2565
สามารถเริ่มเปลี่ยนสถานพยาบาลได้
ในวันที่ 16 ธันวาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565

ขั้นตอนเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมผ่านแอปพลิเคชัน SSO Connect
1. โหลดแอป SSO Connect ลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชน รอยืนยันตัวตนผ่านระบบ OTP
                          2. เลือกเมนู “เปลี่ยนโรงพยาบาล”
                          3. เลือกโรงพยาบาล "ทีอาร์พีเอช" กดยืนยัน และรอตรวจสอบการเปลี่ยนสิทธิใน 2 วันทำการ

ดาวน์โหลดได้เลยวันนี้