โรงพยาบาลทีอาร์พีเอชTRPH

Call Center : 075 218 988

ประกาศโรงพยาบาลทีอาร์พีเอช

 
ประกาศ
โรงพยาบาลทีอาร์พีเอช

ตามนโยบายจังหวัดสำหรับผู้ที่มีนัดหมอพร้อมใน 
วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ให้ไปฉีดที่โรบินสัน ตรังหรือโรงพยาบาลตรัง 
(ตามระบบนัดหมายหมอพร้อม)

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อม ด้วยตนเองและ
เลือกโรงพยาบาลทีอาร์พีเอชในวันที่ 7 - 8 มิถุนายน 2564 ที่ได้รับการติดต่อเพื่อยืนยันการรับวัคซีน
ให้ท่านมาฉีดในวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ที่โรงพยาบาลทีอาร์พีเอช

โรงพยาบาลทีอาร์พีเอช จึงขออภัยทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
โปรดติดตามประกาศ จากสื่อประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาล

กรณีต้องการตรวจสอบรายชื่อ ติดต่อเบอร์ 075 218988 ต่อ 2218 , 2219