โรงพยาบาลทีอาร์พีเอชTRPH

Call Center : 075 218 988

นพ.โชคทวี เอื้อเจียรพันธ์

สาขา อายุรศาสตร์
อนุสาขา อายุรศาสตร์โรคไต
คุณวุฒิ
- แพทยศาสตรบัณฑิต  คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2557
- วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะทางสาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2561
- อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2563 
โรคหรือหัตถการที่ชำนาญ ดูแล รักษา ให้คำปรึกษาโรคระบบทางเดินปัสสาวะ
แพทย์ออกตรวจ
  • จันทร์ 08.00 - 17.00 น.
  • อังคาร 08.00 - 17.00 น.
  • พุธ 08.00 - 17.00 น.
  • พฤหัสบดี 08.00 - 17.00 น.

หมายเหตุ: -

นัดหมายแพทย์

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

นพ.ธีระศักดิ์ วัฒนสกุลเอก

แผนกอายุรกรรม

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด - การสวนหัวใจและหลอดเลือด
รายละเอียด นัดหมายแพทย์

นพ.จักรวาล วงศ์วิวัฒน์

แผนกอายุรกรรม

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด - การสวนหัวใจและหลอดเลือด
รายละเอียด นัดหมายแพทย์