โรงพยาบาลทีอาร์พีเอชTRPH

Call Center : 075 218 988

แพ็กเกจรักษามะเร็งตับ

 
 
 กำจัดก้อนมะเร็งโดย "ไม่ต้องผ่าตัด"
แพ็กเกจรักษามะเร็งตับ โดยวิธี TACE (Transarterial Chemo Embolization) ราคา 155,000 บาท
 
เงื่อนไข :
 
- ราคานี้รวมค่าห้องพักฟื้นหลังทำหัตถการจำนวน 2 คืน ค่าแพทย์ทำหัตถการและค่าแพทย์เยี่ยมไข้ 1 ท่าน
 
- รวมค่ายา Lipioda 1 ขวด กรณีที่ใช้เกิน 1 ขวด คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มตามที่เกิดขึ้นจริง ไม่รวมค่ายากลับบ้าน

☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.099 481 0330
สอบถามเพิ่มเติมที่

ศุนย์รังสีร่วมรักษา

นัดหมายแพทย์ สอบถามเพิ่มเติม