โรงพยาบาลทีอาร์พีเอชTRPH

Call Center : 075 218 988

แพ็กเกจวัคซีนสำหรับผู้สูงอายุ

สูงวัย ปลอดภัย เสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้ด้วย
วัคซีนปอดอักเสบ และ วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
 
เพราะการป้องกัน...ดีกว่าการรักษา
แพ็กเกจวัคซีนสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
สอบถามเพิ่มเติมที่

นัดหมายแพทย์ สอบถามเพิ่มเติม